jueves, 20 de junio de 2013

Catalunya Banc incompleix el conveni signat amb la Secretaria d'Habitatge

La PAH de Badia del Vallès es va reunir ahir, 19 de juny,  amb l'alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor  i amb el regidor d'Habitatge, Juan Antonio Lancho, per denunciar l'incompliment, per part de Catalunya Banc, del conveni signat amb la Secretaria d´Habitatge l´any 2010, per ajudar les persones amb dificultats per fer front als seus préstecs hipotecaris.  L´entitat no està autoritzant cap dació en pagament de les 12 sol·licitades, segons dades del Departament d'Habitatge amb el qual membres del consistori han mantingut una reunió recentment.
El 19 de febrer de 2010, es va signar un conveni entre la Caixa d'Estalvis de Catalunya (Catalunya Banc a l´actualitat) i la Secretaria d'Habitatge mitjançant el qual l'entitat financera es comprometia a considerar la dació en pagament com a fórmula d'extinció total del crèdit hipotecari i dels altres crèdits vinculats a l'adquisició de l'habitatge, en cas de famílies prestatàries amb ingressos per sota de 4,5 vegades l'IRSC i en situació d'atur o que per la seva situació econòmica no els fos possible aplicar d'altres mesures. Així mateix, es comprometia a signar en el mateix moment de la dació, un contracte d'arrendament amb l'antic deutor.
Hores d´ara, les famílies afectades estan lliurant tota la documentació requerida per part de l'entitat financera, però no n´estan rebent una resposta adient. En alguns casos, la resposta ha estat la de denegar la dació en pagament i oferir a canvi,  una quita parcial del deute i un préstec addicional al voltant de 35.000€, uns fets que incompleixen el que es va acordar amb l'Administració autonòmica.
L´actitud de Catalunya Banc està provocant situacions de molta angoixa a les persones afectades ja que, a més de trobar-se a l'atur i sense ingressos, tenen por de perdre el seu habitatge i el dels seus avaladors, en molts casos també en situacions econòmiques força complicades. Tot això està provocant en alguns casos, segons han manifestat els mateixos afectats “situacions de malalties mentals greus i ingressos hospitalaris”.
La PAH de Badia creu en el diàleg com a forma de solució d'aquest problema. En aquest sentit, ha mantingut diverses reunions amb els responsables de l'entitat sense que a data d'avui, s'hagi donat resposta a aquestes famílies. En els propers dies, la PAH es reunirà també amb el Sr. Tomás Murciano, responsable de Catalunya Banc. Entre les reunions mantingudes, la PAH també s´ha trobat en diverses ocasions amb la Secretaria d´Habitatge, qui també s´ha pronunciat a favor de presionar a Catalunya Banc per al compliment del conveni.
La PAH espera aquesta trobada per poder explicar, una vegada més, la situació i trobar una solució definitiva al problema. En aquest sentit un dels portaveus de la PAH ha manifestat el desig que la reunió “tingui un caràcter resolitu, després d´haver esgotat totes les vies”. En el cas de no rebre resposta, els integrants de la PAH, no descarten “prendre la decisió de desenvolupar d'altres accions en defensa d'allò que consideren que és just per als afectats.  Són persones que ho estan passant molt malament, es troben a l'atur amb nens petits, que estan deixant de donar menjar als seus fills per poder pagar els bancs i això no s'hauria de permetre". L'alcaldessa i el regidor han manifestat que estaran al costat de la PAH i exigiran a Catalunya Banc l'aplicació imminent del conveni.