lunes, 30 de enero de 2012

Manifestación en solidaridad con los compañeros de PAH Sabadell-3/2/12 18h Plaza Mayor Badía para ir a la manifestación

La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell duem quasi bé un any organitzant-nos i lluitant, com tantes d’altres plataformes similars dels Països Catalans i de l’Estat espanyol, per tal d’acabar amb la lògica perversa que fa que les persones que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca perdin el seu habitatge i, a més, les entitats bancàries els reclamin un deute milionari de per vida que les condemna a la misèria i a l’exclusió social. 
Aquesta situació no és anecdòtica ni puntual, sinó estructural. Afecta a centenars de milers de persones de l’Estat espanyol i, només a Catalunya, es produeixen una mitjana de 21 desnonaments diaris. Cal recordar que aquestes famílies no poden fer front al pagament de la hipoteca a causa de la crisi capitalista i del creixement de l’atur. Aquesta situació és conseqüència d’una injusta legislació espanyola que permet que les entitats financeres s’adjudiquin l’habitatge pel 60% del seu valor i segueixin exigint a les afectades la resta del deute. Aquesta és una xacra social que requereix d’una ferma reivindicació ciutadana en favor d’una solució política contra aquesta usura bancària. 
Des de la PAHC, persones afectades i solidàries, realitzem una tasca d’assessorament legal col·lectiu, de suport mutu i acompanyament a les persones afectades, així com accions de visualització de la nostra lluita i de pressió contra les entitats bancàries. A l’hora que organitzem concentracions per aturar desnonaments de famílies afectades. Assenyalem els culpables d’aquesta injustícia social que gaudeixen del beneplàcit de bona part de les institucions polítiques. Però, sobretot, treballem fermament per uns objectius polítics molt clars i raonables: un canvi legislatiu que inclogui la dació en pagament retroactiva, és a dir, que davant la impossibilitat de pagar una hipoteca l’entrega de l’habitatge a l’entitat bancària deixi totalment saldat el deute, una moratòria immediata dels desnonaments   i la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer social.   
La nostra autoorganització i lluita al carrer ha generat el suport de molts col·lectius i entitats de la ciutat que també treballen per la defensa dels drets socials integrals i universals per a la ciutadania, i per altra banda ha possibilitat l’aprovació d’una moció al ple de l’Ajuntament per tal d’emprendre mesures concretes per evitar les execucions hipotecàries i els desnonaments a Sabadell. La PAHC està mantenint reunions periòdiques amb diversos grups municipals i amb l’equip de govern de l’Ajuntament per tal de vetllar per l’íntegre compliment de les mesures que contempla la moció. 
Tanmateix, en els darrers mesos estem patint un seguiment i repressió policial per part dels Mossos d’Esquadra en totes i cadascuna de les nostres accions de protesta, sensibilització i reivindicació, que el passat 5 de gener es va saldar amb diverses persones agredides i identificades per part d’aquest cos policial i amb dues persones imputades acusades de desobediència i resistència a l’autoritat. Des de la PAHC neguem rotundament aquests delictes dels que s’acusa a les nostres companyes, n’exigim la seva absolució i condemnem la violència, la prepotència i la repressió policial que vam patir en una manifestació totalment pacífica en la que simplement es volia assenyalar als culpables de la crisi i de la dramàtica situació en la que viuen les persones afectades. 
La repressió no aturarà la nostra lluita per la justícia social i ens encoratja encara més a continuar treballant en tots els fronts per aconseguir els nostres objectius socials i polítics. Agraïm immensament tota la solidaritat rebuda per part d’entitats, col·lectius, associacions i ciutadania sabadellenca durant aquests dies i, en general, al llarg de la nostra trajectòria i les emplacem a continuar lluitant en defensa dels nostres drets com a ciutadanes i a favor d’una veritable justícia social. 
A partits i institucions polítiques que no estan posant tota la seva voluntat en la defensa d’aquests drets socials i no estan defensant fermament un dret social bàsic com és l’accés a un habitatge digne, tan sols els podem evidenciar de nou una obvietat: o esteu amb l’especulació i la usura financera o esteu amb les classes populars que pateixen el seu espoli. 

Contra la usura bancària! Pel dret a l’habitatge! Per l’absolució dels imputats de la PAHC! 

Adhesions col·lectives al manifest a afectats.sabadell@gmail.com

Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell